Saltar la navegación

GUIA AUTOEMPREGO-AUTÓNOMOS 2021-22

Segundo a Organización Internacional do Traballo: enténdese por traballo por conta propia ou autónomo a actividade económica ou profesional realizada pola persoa física de forma habitual e directa, a título lucrativo, fora do ámbito de organización e dirección de outra persoa, aínda que esta dé ou non ocupación a traballadores por conta allea.

O traballo por conta propia ou autónomo regulase pola Ley 20/2007, de 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo (BOE nº166, de 12 de xullo de 2007) é a norma que regula o traballo das persoas físicas que realicen de forma habitual, persoal, directa, por conta propia e fora do ámbito de dirección e organización de outra persoa, unha actividade económica ou profesional a título lucrativo, den o non ocupación a traballadores por conta allea.

Os primeiros pasos para convertirte en autónomo implican menos xestións posto que non hai ningún trámite de adquisición de personalidade xurídicas. Hai multitude de papeleos e trámites que realizar que nos poden levar moito tempo se non estamos habituados a eles, por iso queremos axudarche a que te familiarices pouco a pouco con eles, para que sepas qué é o que tes que facer. Dentro desta guía poderás encontrar qué tipos de autónomos existen, cómo é a cotización á seguridade social, cómo é  a tributación a realizar, e como son os subo paro en autonómos e a xubiliación....etc.
3
faldon